DE SOCIALE HYPOTHEEK

HET MIDDEL VAN EURUS OM SOCIALE STRUCTUREN TE HELPEN HERSTELLEN

Het is de hoogste tijd voor herstel van de sociale verbindingen in buurten, wijken en dorpen. De sociale hypotheek is een uniek middel hiervoor. Burgers vragen een sociale hypotheek aan om maatschappelijk vastgoed te behouden of te initiëren. Burgers en financierder besluiten samen over de vorm van rente en aflossing. De focus ligt  niet op geld, maar op sociale inspanningen. Zo kan het sociaal welzijn in een wijk verbeteren, terwijl het tegelijkertijd een uniek instrument is om belangrijk maatschappelijk vastgoed als kerken of buurtcentra te behouden.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat de sociale hypotheek inhoudt.

Rudi Theunissen: Verdwijnen kerkgebouwen aderlating voor lokale samenleving

“Het verdwijnen van kerkgebouwen uit lokale gemeenschappen is een aderlating voor de lokale samenleving.” Dat stelt Rudi Theunissen van projectbureau Eurus dat onder meer werkt aan leefbaarheid in dorpen en wijken. Theunissen schrijft onderstaand stuk naar aanleiding van de sluiting van kerken in de Sallandse dorpen. Hij denkt graag mee over de vraag “en hoe nu verder?”

Door Rudi Theunissen

Generaties lang zijn de kerkgebouwen van groot belang geweest voor de uitstraling, herkenbaarheid en verbindingen binnen de samenleving. Ze fungeerden als bakens in landschappen en steden, gaven de omgeving cachet en waren voor een groot deel van de bevolking het middelpunt van de contacten. De maatschappij verandert echter, en daarin ook de rol van kerk. Maar met het kleiner worden van het aandeel van de kerk in het maatschappelijk leven, komt ook het gebruik van het vastgoed onder druk te staan.

Trots

Trots op de uitstraling op de omgeving door aanwezigheid van de kerktoren zal veel lokale bewoners niet vreemd zijn, de herkenbaarheid en bakenfunctie is voor het uitnodigen voor deelname aan het maatschappelijk leven een prachtig middel. Kortom, en zeker ook vanuit duurzaamheid bekeken, moeten we er alles aan doen om deze waardevolle gebouwen te behouden wanneer mogelijk. En dus moeten we samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de kerkgebouwen te behouden en de waardevolle maatschappelijke functie te (her)geven waar de lokale samenleving baat bij heeft.

Het gaat om mensen, niet om stenen

Maar juist niet alleen vanwege het vastgoed, de hoofdreden is hierboven beschreven. Het aansluiten van mogelijkheden die de gebouwen bieden bij sociaal-maatschappelijke opgaves is de motivatie voor behoud. Het gaat om de mensen, niet om de stenen.

Sociale hypotheek

Daarom heeft Eurus een methode ontwikkeld die ervoor zorgt dat maatschappelijke opgaves in kaart worden gebracht, en worden vertaald in oplossingen. Die oplossingen vatten we samen in de methode “de sociale hypotheek”. De sociale hypotheek is een middel dat we kunnen inzetten om verbindingen en structuren in sociale samenlevingen weer te kunnen herstellen. Daar waar de sociale functies van de kerkgebouwen dreigen te vervallen, zorgen we ervoor dat we met gezamenlijke inspanning (met, door en voor de bewoners) het tij keren en wanneer mogelijk de gebouwen gebruiken om nieuw leven in te blazen.

Lokale samenleving

Het is mijn overtuiging dat juist de lokale samenleving bepaalt waar de behoefte ligt,
en wat men zelf aan inspanning kan en wil leveren. En als men de wil heeft om de functie van de kerkgebouwen te herstellen, en te blijven gebruiken, dan is de sociale hypotheek het middel om hier vorm aan te geven. We maken samen met de bewoners een plan dat volledig gericht is op het verbinden van bewoners en het herstellen van de sociale structuur. En het gebruik van het waardevolle vastgoed!!
Samen zijn we in staat om maatschappelijk gewenste omstandigheden te behouden of te laten terugkeren, met een beetje hulp en samenwerking kunnen we veel bereiken. De wil ligt bij de bewoners zelf, de hulp kan men krijgen van Eurus…..

Rudi Theunissen, Eurus.

Sociale hypotheek Dolphia

In 2017 verstrekte de Enschedese wethouder Jeroen Hatenboer namens de gemeente Enschede de eerste sociale hypotheek aan buurtbewoners van de wijk Dolphia. Eurus begeleidde het hele traject, van idee tot opening en daarna.

Door de overeenkomst met de gemeente konden buurtbewoners samen een buurthuis opnieuw midden in de wijk realiseren. Het werd een echt project 'voor en door' buurtbewoners, dat enorm veel betekent voor de samenhang in de buurt.

De vrijwilligers zetten hun talenten en hun tijd in om de hypotheek af te kunnen betalen. Ze doen dit door maatschappelijke activiteiten aan te bieden, zoals buitenschoolse opvang en huiswerkbegeleiding en door het wijkhuis te runnen.

Met de gemeente is overeen gekomen dat de bewoners in eerste instantie 4,50 euro per uur krijgen voor het werk dat ze in het buurthuis steken. In de toekomst is het de bedoeling dat ze beloond worden naar rato van de besparingen die door hun werk wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door het verminderen van zorgkosten in de wijk of het terugdringen van schooluitval.

Zie hier de NOS video over buurthuis Dolphia

Eurus

Eurus is dé expert op het gebied van burgerparticipatie, economisch wijkwelzijn en energietransitie. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van welzijn en sociale ondernemingen zorgen wij ervoor dat gewenste sociale en maatschappelijke ontwikkelingen op gang komen.

Bij Eurus werken we altijd aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om dit te realiseren maakt Eurus gebruik van passende expertise van zowel interne als externe professionals. Maar we beschikken ook over een schat aan ervaring van waaruit we oplossingen kunnen realiseren.

Als er een sociale onderneming moet worden opgezet, zoals een bewonersbedrijf, zijn wij daarvoor de aangewezen partij. Bij het realiseren van een integrale energietransitie is de methode Eurus de aanpak die de meeste kans op succes biedt. Voor het herstel van sociale en maatschappelijke verbindingen in buurten, wijken en dorpen is de sociale hypotheek een prachtige oplossing.

Zie hier de website van Eurus

Rudi Theunissen

Marcel Dahoe

Henk Kosterink

KOM IN CONTACT

Contactgegevens

Hazemeijer Hengelo
Gebouw B.04
F. Hazemeijerstraat 400
7555 RJ Hengelo.

Telefoon +31(0)624973986
E-mail info@eurus.nl

Contactformulier